INVIGNING AV CUBE

Artikelförfattare: Katarina Johansson.

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 2008-04-24.
Nr 17 – årg. 17, sid. 4.
Ansvarig utgivare: Sune Strand.
Distribution: Posten.
Tryck: Borås Tidnings Tryckeri AB.

Jesper Lundkvist gjorde en skulptur till sin gamla skola
Det började som ett projektarbete på bildlektionerna för tre år sedan. Resultatet blev en skulptur som nu kan beskådas utanför gymnasieskolan i Tranemo. Men konstnär är inte något som Jesper Lundkvist siktar på att bli.

– Jag jobbar på Hestrahandsken nu, och ska läsa teknisk fysik på Chalmers till hösten, säger han.
Jesper är 20 år, och för tre år sedan gick han på naturvetenskapsprogrammet på Tranemo gymnasieskola. Där gjorde han som projektarbete ett geometriskt mönster.
– Sven Ottosson, som var min bildlärare, tyckte att jag skulle jobba vidare med det, så jag fortsatte även utanför skolan.
Resultatet blev Cube, en skulptur som invigdes förra tisdagen av kommunstyrelsens ordförande, Crister Persson, som en inledning på gymnasiets projektmässa.

Det tvådelade konstverket, som står utanför gymnasieskolan kom till tack vare sponsring från Sparbanken i Tranemo. Cube har gjutits på Prefab, och kaklet på skulpturen, som kommer från Höganäs, är av samma sort som det kakel som sitter Operahuset i Sydney.
– Det var lite spänt inför invigningen men nu känns det jättebra, säger Jesper Lundkvist. Det har varit väldigt roligt att jobba med det projektet, så återkommer tillfället vore det roligt att skapa något mer.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.