GRATTIS LÄNGHEM TILL DEN NYA FINA POSTEN! – ÅR 1979

Artikelförfattare: Uppgift om enskild författare till artikeln saknas.

Artikel ur ”Västgöta-Demokraten” 1979-06-14.
Från pressklipp ur Tranemo Biblioteks samlingspärmar.
AB Pressurklipp
102 20 Stockholm 12
Foto har utelämnats p.g.a. dålig bildkvalité i tidningsurklippet.

Tranemo kommun bygger till, ändrar och ger posten i Länghem nära tre gånger så stor yta som tidigare. På onsdagen var det premiärdag i de nya lokalerna, och postmästare Ove Hansson, Borås, jämte överkontrollör Nils Dahlquist, Borås, fanns på plats och, gratulerade personal och allmänhet till bättre service.

Kommunalrådet Sven-Erik Larsson fanns på plats och så att säga överlämnade lokalerna till postverkets representanter. 120 kvadratmeter mot tidigare, 48 kvm har man nu att vara i. Kommunalhuset i Länghem har fungerat som serviceorgan, på flera sätt genom åren. Både kommunalhus i rätt bemärkelse, som bibliotek, polisstation, barna- och mödravård.

Biblioteket
De två senare finns kvar och fick vid ombyggnaden ”gratis” en handikappvänlig ingång på köpet ihop med posten. En gammal arrestlokal har blivit en minst lika viktig serviceenhet nu, nämligen en handikappvänlig toalett.
Större lokaler för posten har varit önskemål länge. När nya skolan i Länghem byggdes, och biblioteket kom att flyttas dit, ja då gavs möjligheten till nu avslutade ändringar. 160 000 kronor har det kostat.

Man har kunnat ge brevbärarna bättre utrymme, fått en lastbrygga bakom huset och diverse andra förbättringar. Lokalpostmästare Seth Claesson var synnerligen nöjd när man nu äntligen stod klara. Man har ju fått jobba liksom ihop med byggarbetarna en tid, men också disponerat en liten, annan lokal en tid.

Växer
Länghems samhälle växer oavbrutet. Detta ses i antal hushåll, vilken är den enhet posten har som räknesätt.
Av 575 hushåll som ”servas” via en stadsbrevbärare och en lantbrevbärare finns 411 i själva tätorten, 152 utanför och 12 har fack. 340 är villor, 53 jordbrukare och nio kontor/företag. 30-40 hushåll är ungefärlig ökning per år.

Postmästare Hansson omtalar, att Tranemo kommun har sju postkontor, alla har fått nya eller utökade lokaler på senare år. De minsta, postställen kallade, är Uddebo och Ambjörnarp. Nu är det bara Grimsås som väntar på sin lokaländring, men sådan ställs i utsikt. Länghemsborna kan alltså tro på framtiden för sitt samhälles fortbestånd som postal enhet, med namn och allt.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.