FRISKAST I HELA SVERIGE – BEROR DET BARA PÅ GRIMSÅS LANTLUFT? – ÅR 1978

Artikelförfattare: Tore Hägg.

Artikel ur ”Borås Tidning” 1978-02-02.
Från pressklipp ur Tranemo Biblioteks samlingspärmar.
AB Pressurklipp
102 20 Stockholm 12
Foto har utelämnats p.g.a. dålig bildkvalité i ”åldrat” tidningsurklipp.

Friskast i hela Sverige
I Grimsås är folk ovanligt friska, IKO kabelfabrik (numera Nexans Sweden AB) med 500 anställda, störst i Tranemo kommun, har lägsta sjukfrånvaron i landet. 3,3 procent där riksgenomsnittet är ca 17 (läs år 1978).
Man får gå till Japan för att få lika låga siffror på frånvaro och personalomsättning i så stora företag. Men där under helt andra omständigheter.
God lönsamhet har givit pengar till personalvård, som givit låg frånvaro, som givit god lönsamhet … – En god cirkel att utnyttja, menar man på IKO.

Här mår de som Japaner! – beror det bara på Grimsås lantluft?
Livet på landet är bra för hälsan. Det är personal och företagsledning på IKO kabelfabrik i Grimsås ense om, som en av huvudorsakerna till att företaget är Sveriges friskaste. Siffrorna på frånvaro och personalomsättning är närmast jämförbara med japanska. Åtminstone när det gäller företag av motsvarande storlek – över 500 anställda.
När Sverige i övrigt har en genomsnittlig frånvaro av ca 17 procent har IKO 3,3. För större företag i storstäder går procentsiffran gärna över 20.

Fritid i Grimsås inte bara fotboll – IKO har heltidsanställd fritidsledare.
Idrott i Grimsås är inte bara IF och fotboll. Mest känt utåt är visserligen kabellaget, som med västgötsk envishet, gränsande till småländsk, föresatt sig att komma åter i div.II.

Hemma i Grimsås är det emellertid IKO-fritid som svarar för bredden i utbudet av fritidsaktiviteter. Från idrott, via modellbygge till musik och teater.

– I dagens läge (läs 1978) måste man vara kreativ och hitta på nytt, säger heltidsanställda fritidsledaren Göte Johansson på tal om det 30-tal olika aktiviteter som finns att välja bland.

För tio år sedan när verksamheten startade, hade man under första året drygt 3 000 starter i tiotalet olika aktiviteter. Nu har man egen stuga med motionsterräng och golfbana utanför knuten och bl.a. omklädning och bastu inuti huset. Motionsspåret går mot smålandssidan och lätt att knyta samman med Isabergsområdet i Hestra.

Antalet aktiviteter är numera (läs 1978) över 30 och antalet starter närmar sig 25 000 per år. Samhället Grimsås har ca 1 000 invånare.
Vid stugan finns nyanlagd minigolfbana, isbana och pulkabacke samt elljusspår 2,7 km.

Ungdomar mellan 8 och 15 år är IKO-fritids trägnaste kunder. Efter skolan har de åtskilligt att välja på.
– En början till SIA-skolan, tycker Göte Johansson.
Bordtennis, båtbygge, flickfotboll, luftgevär, modellbygge är några av rubrikerna.

”Att bedriva friskvård i olika former och därmed försöka berika din och dina anhörigas fritid”, skriver IKO-fritid i sin målbeskrivning till kabelfabrikens anställda. Får man döma av sjukfrånvaron så är organisationen på god väg.

– Att IKO är ett lönsamt företag beror till stor del på den låga frånvaron och den låga personalomsättningen, säger företagets verkställande direktör, Vilhelm Tham.
– Företaget är kapitalintensivt, med en omsättning av ca en halv miljon kronor per anställd (läs år 1978). Huvudråvarorna, metaller och plast, är dyra och därför har det stor betydelse om nyanställda ”kör skrot”. Det gör de nu inte och personalomsättningen är mycket låg, 3,6 procent.

Lojalitet
– Friskvård, företagshälsovård och den lilla ortens fördelar speglas i de låga frånvarosiffrorna. Alla känner alla och lojaliteten är stark, både inbördes och med företaget.
– Ett bra företag att jobba i, tycker Leif Ingelsbo, fackordförande och håller med om den lilla ortens betydelse för hälsan.
– Men visst finns det problem. Ackorden är ett sådant.
Från facket har man under hela 1977 försökt förbättra arbetsmiljön ytterligare genom att förhandla bort ackorden och få månadslön i stället. Det har inte lyckats.
– Men vi kommer igen.

Social kontakt
En orsak till trivseln på jobbet, som fackordföranden pekar på, är att man har möjlighet att tala med arbetskamraterna.
– Trots att vi är bundna till maskinerna är inte bundenheten så stor att vi måste stå intill dem hela tiden. Man kan gå en bit bort och tala med en arbetskamrat utan att göra ett dåligt jobb. Det har stor social betydelse, menar Ingelsbo.

Betalar sig.
Ingelsbo är inte heltidsengagerad med fackligt jobb.
– Det skulle nog behövts, men vi har delat upp det inom styrelsen och även valt 14 fackliga kontaktpersoner ute på avdelningarna.
– Efter den reformen har den fackliga aktiviteten ökat och vi anser att det också är en miljö- och trivselförbättring.
– Våra satsningar på personalvård betalar sig, menar personalchef Göte Ekdahl – nöjdast bland de nöjda. – I årets budget (läs 1978) får personalstiftelsen 600 000 och företagshälsovården kostar ca 300 kr netto per anställd.

Många år
– Somliga vill inte tro att våra satsningar är lönsamma, men det är de. Den låga frånvaron och likaså låga personalomsättningen är ingen plötslig nyhet. Det har varit liknande under många år och hållit, trots att företaget vuxit.
– Livet på landet, friskvård och aktivitet i förening med personalvård är huvudorsakerna. God lönsamhet har givit pengar till personalvård och frisk personal ger god lönsamhet. – En god cirkel.
Det är inte bara grimsåsbor som svarar för ”friskheten” på IKO. Även inpendlarna från Småland, Tranemo, Dalstorp, Hillared och Borås m.fl. orter bidrar till den goda statistiken.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.