FÖRSTA ETAPPEN AV NYA GÅNGVÄGEN INVIGD

Artikelförfattare: Ann-Louise Nyde.

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 2000-04-19.
Nr 16 – årg. 9, sid. 6.
Kindsbygdens egen tidning.
Ansvarig utgivare: Sune Strand.
Tryck: Tryckerigården, Bollebygd.
Distribution: Posten.

Caj Larsson kommer gående utmed sjön från Parkudden och vilken väg skulle han annars komma till utsatt mötesplats, om inte längs just den nya gångväg han arbetat för och nu får se första etappen invigas?
Nu (läs april år 2000) är den alltså promenadklar, från Brogatan till Parkudden och sedan är det bara att knalla vidare fram till badplatsen, som även den förbättrats ytterligare och utnämnts till Tranemos officiella badplats!

– Vi Tranemobor har ett gemensamt varumärke, nämligen Tranemo, sa Bo Mårtensson i sitt invigningstal. – Ett varumärke vi skall vara stolta över och vi skall ta vara på den företagar- och knalletradition som finns.
Sjön, menade Bo Mårtensson, är den vackraste tillgången Tranemo har och vad är mera naturligt än att ta tillvara och utnyttja den? En ingång till Parkudden längs sjön är en gammal tanke, som en av huvudsponsorerna, Gösta ”Ville” Gustavsson, haft i många år. En tanke som Bo Mårtensson tillsammans med Caj Larsson och Ulf Gustavsson, tyckte det var dags att realisera. Med stöd från kommunen, företagare, TIF och privata sponsorer är det nu alltså möjligt att längs promenadvägen inte bara njuta av sjöutsikten.

– Det blir dessutom en genväg för boende i Tostarp, som slipper gå hela vägen bort till rondellen. Med 35 000 kronor till så kommer vi runt hela sjön och ökar tillgängligheten för boende på båda sidor om sjön. Knyter ihop samhället och det blir himla bra!
Med ett förslag om att döpa den nya vägen till ”Caj Larssons väg” var det så dags för formell invigning och bandklippning av kommunalrådet Karl-Göran Ekstener.

Officiell badplats
Även vid badplatsen har arbete skett inför den nya säsongen. Mera bottensand har lagts i och grönområdet runt omkring ökats ut och gjorts iordning.
– Självklart är det en stor fördel att det en gång funnits en badplats här, säger Ulf Gustavsson. Det underlättar både tillståndsgivning och själva arbetet.

Medan sällskapet samlades vid badstranden, passade Stanley Guldmyr, Tranemo kommun, på att tillkännage att den nya gamla badplatsen från och med i år (läs 2000) utses som Tranemos officiella badplats och står under ”kommunens beskydd”.
Nej, någon som kände för ett provdopp var det inte denna snålblåsiga och kyliga dag. Inte hade det blivit något premiärdopp heller, berättade Ulf Gustavsson. Ett sådant klarades nämligen av en solig dag för ungefär tre veckor sedan av ett antal orädda och badsugna ynglingar!

Hängbron
Arbetet pågår oavbrutet och hängbron över ån Assman, vid gamla skjutbanan, är också snart klar, berättar Caj Larsson.
– Faktum är att jag som förste person gick över den i lördags!
Än återstår en del arbete, med stabilisering bland annat.
– Det går ju inte fort när allt skall göras på frivillig väg, men det går framåt, konstaterar Caj som arbetat med gångvägsprojektet i två år.
– Vid hängbron i lördags var mekanikernas dag, då skruvade vi bräder. Tidigare har jag haft hjälp av andra yrkesmänniskor som jobbat med vajrar och stolpar och härnäst är det snickarnas tur.

Att han kom att ägna sig så mycket åt projektet, förutom intresset för att få en gångväg, förklarar han:
– Det behövs mycket både yrkeskunskap och maskinhjälp och många personer berörs, jag känner många människor och därför har det fallit sig naturligt att jag tagit kontakterna. Dessutom brukar jag säga att som pensionär som gått ner till heltid hinner jag med det!

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.