Försök

Brommet ax på säd
Böxel person som irrar hit och dit
Bangen rädd
Bläffta fladdra,fäkta
Balta skvallra
Bära slafs springa med skvaller
Bli te ress bli färdig,börja
Bösta banka,knacka hårt
-Börk björk,träd
Borrveska att sätta på stenborr,borrar sten för hand
D Dr6use slöfock,hög med säd
Däka flicka
Brått skakel till vagn eller kärra
Darras grannens
Dr6usier slö,trött,dåsig
Drämma te slå till kraftigt
Dudda narras,ljuga
Dravel struntprat
Däven olustig,trött,hängig,fuktig
bola fumla
””Drul besvärlig,ofta vuxen
””Dröpja idissla
””Doktare doktor
Dranagel aup,snaps
Dövecka döv kvinna
D6uver te duger till
Dilla fantisera
Demma storvuxen kvinna
Druffa sävlig kvinna
F Falna å magra av
POla på trä på
Frå sia väjen från sida vägen,andra sidan
_Flåhacka stor hacka
Flängetorv flänga torv i ytan
Föa vett förmåga att hitta mat
2jils fin sand
-.Flöke stort tygstycke,markområde
Folkafora folkvett
Farane faror, smittosamt
Flo översvämning
Frö groda