FÖRARGELSENS HUS RIVS – GAMLA JÄRNVÄGSMAGASINET I TRANEMO – ÅR 1978

Artikelförfattare: Uppgift om enskild författare till artikeln saknas.

Artikel ur ”Västgöta-Demokraten” 1978-08-16.
Från pressklipp ur Tranemo Biblioteks samlingspärmar.
AB Pressurklipp
102 20 Stockholm 12
Fotots beskaffenhet i denna är version är ej den bästa p.g.a. dålig bildkvalité i tidningsurklippet.

Det forna gamla järnvägsmagasinet nere vid Jönköpingsvägens infart i Tranemo är på väg att försvinna.
– Äntligen, finns det folk som utbrister. Man har sett det gamla magasinet som ett förargelsehus, icke representativt vid en infart till centralorten Tranemo. Men fastigheten har haft möjlighet att göra skäl för sig under det 70-tal år den funnits till.
– Den har fungerat som järnvägsmagasin sedan tillkomsten i början av 1900-talet, säger byggmästare Harry Johansson. Denna funktion fylldes till år 195/tyvärr saknas sista siffran i ursprungstexten/ då en tidigare ägare till min firma köpte huset i samband med renoveringsarbete nere på stationen, då även nytt magasin byggdes.

Detta äldre magasin kom byggfirman väl till pass eftersom man år 195/tyvärr saknas sista siffran i ursprungstexten/ hade inlett byggnation av höghusen i Solgårdsområdet, och det behövdes lagerutrymmen. Marken det vilat på vid utfarten mot Jönköping var och är pastoratets mark och kontraktet löper fram till mars månad 1980. Nu har emellertid vårt företag löst lagermöjligheterna med nya lokaler på Ömmestorps industriområde, varför tiden var mogen att riva den gamla ”trotjänaren”.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.

FÖRARGELSENS HUS RIVS – GAMLA JÄRNVÄGSMAGASINET I TRANEMO – ÅR 1978

Artikelförfattare: Uppgift om enskild författare till artikeln saknas.

Artikel ur ”Västgöta-Demokraten” 1978-08-16.
Från pressklipp ur Tranemo Biblioteks samlingspärmar.
AB Pressurklipp
102 20 Stockholm 12
Fotots beskaffenhet i denna version är ej den bästa p.g.a. dålig bildkvalité i ”åldrat” tidningsurklipp.

Det forna gamla järnvägsmagasinet nere vid Jönköpingsvägens infart i Tranemo är på väg att försvinna.
– Äntligen, finns det folk som utbrister. Man har sett det gamla magasinet som ett förargelsehus, icke representativt vid en infart till centralorten Tranemo. Men fastigheten har haft möjlighet att göra skäl för sig under det 70-tal år den funnits till.
– Den har fungerat som järnvägsmagasin sedan tillkomsten i början av 1900-talet, säger byggmästare Harry Johansson. Denna funktion fylldes till år 195/tyvärr saknas sista siffran i ursprungstexten/ då en tidigare ägare till min firma köpte huset i samband med renoveringsarbete nere på stationen, då även nytt magasin byggdes.

Detta äldre magasin kom byggfirman väl till pass eftersom man år 195/tyvärr saknas sista siffran i ursprungstexten/ hade inlett byggnation av höghusen i Solgårdsområdet, och det behövdes lagerutrymmen. Marken det vilat på vid utfarten mot Jönköping var och är pastoratets mark och kontraktet löper fram till mars månad 1980. Nu har emellertid vårt företag löst lagermöjligheterna med nya lokaler på Ömmestorps industriområde, varför tiden var mogen att riva den gamla ”trotjänaren”.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.