EN PROFESSOR FRÅN TRANEMO

Författare: Stig Rylander

Artikel ur ”Kindsforskaren” Nr.4 – 1998 Årg.9 Sid.3

Vem var Gunnar Tilander? Svar på detta fick ett femtiotal personer som kom till Forskarklubbens berättarafton på biblioteket i Tranemo den 3 november. Bertil Olsson och Stig Rylander berättade om denne tranemofödde professor.

Gunnar Tilander föddes 1894 i Tostarp, Tranemo, där hans far hade en handelsbod. Denna låg i anslutning till det gamla gästgiveriet med bl.a. postkontor och brännvinsutskänkning. Tyvärr blev det sistnämnda orsak till faderns död 1902. Han var då endast 35 år gammal. Sonen Gunnar var bara 8 år. Mor Levina var tvungen att sälja handelsboden och lät i stället bygga en villa på andra sidan Tranemosjön.

Lille Gunnar gick först i den vanliga skolan, men kom senare att gå i Ebba Petterssons privatskola. Därefter kom han till Läroverket i Borås där han tog realexamen ca 1910. Med högsta betyg! Sedan var det meningen att han skulle gå i handelsskola, men han trivdes inte med denna, Utan han läste i stället in en studentexamen på två år. Därefter gjorde han sin första utlandsresa. Denna gick till Tyskland, men på grund av krigsutbrottet 1914 fick han i hast resa tillbaka till Sverige. Han gjorde under krigsåren sin militärtjänst, men hann dessutom med att studera så att kan kunde bli filosofie magister 1919.

Under åren 1920 till 1935 verkade han som lärare vid olika högskolor, men sökte alla stipendier som fanns för att bedriva forskningar utomlands. Det blev mest Spanien och Frankrike som intresserade honom, och han letade i gamla arkiv upp åldriga handskrifter som inte ens landets egna experter kunde tyda. Men med en aldrig sinande energi lyckades Tilander med det mesta. Bland annat översatte han landskapslagar från medeltidens Spanien. Detta gjorde att han blev invald i flera spanska akademier. Han hade tidigare blivit fil. doktor i Sverige.

År 1937 blev han kallad till professor i romanska språk vid Stockholms högskola och där verkade han 23 år.

Han gifte sig när han var 45 år med Margareta, som var född i Tyskland. Äktenskapet var barnlöst. I många år bodde de i Sollentuna, men flyttade som pensionärer till Ulricehamn där paret köpte en stor villa, som rymde hans enorma boksamling, 600 hyllmeter. Efter Gunnar Tillanders död 1973 kom boksamlingen till Kungliga Biblioteket. Dit kom också ett antal kartonger med brev och noteringar. Han kastade nämligen aldrig något som kunde komma till användning i framtiden.

Den som vill veta mer om professor Tilander kan vända sig till Tranemo hembygdsförening, som med anledning av föreningens 50-årsjubileum har gett ut skriften Tranemo. Forntid-Nutid nr 7. Utgåvan är gratis och där finns en hel del att läsa om professor Tilander.