EFTERLÄNGTAD AMBULANS PÅ PLATS

Artikelförfattare: Sofia Fritzson Mp3 APU-elev

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 2002-12-05.
Nr 49 – årg. 11, sid. 13.
Ansvarig utgivare: Sune Strand
Distribution: Posten
Tryck: AB Smålänningen, Ljungby

I måndags invigdes den nya ambulanssjukvården i lokalerna vid Tranemo vårdcentral. Eftersom ambulansen är placerad i anslutning till vårdcentralen innebär det att alla Tranemobor nu kan få bästa möjliga vård snabbare och lättare.

Placeringen av ambulansen gör det också möjligt att utveckla samverkan med primärvården.
– Det underlättar hela vårdkedjan, från behovet av ambulanssjukvård tills patienten fått rätt vård. Den här satsningen innebär också en ökad trygghet för Tranemos invånare eftersom utryckningstiderna kommer att minska betydligt, säger kommunalrådet Karl-Göran Ekstener.

Förbättrad tillgänglighet
Ambulansen kommer att vara stationerad på Vårdcentralen i Tranemo och vara tillgänglig dagtid måndag till fredag.
– De akuta uppdragen kommer att vara kring Tranemo centralort, men det kommer även att utföras andra uppdrag i Södra Älvsborg, försäkrar Inge Johansson, verksamhetschef för Ambulanssjukvården i Södra Älvsborg.
Ambulansen kommer alltid att vara bemannad med minst en sköterska som har tillgång till den utrustning som krävs för att bedriva en kvalificerad vård.
– Det är väldigt roligt och intressant att kommunen äntligen får starta upp verksamheten. Det betyder ju en oerhört mycket större trygghet för alla Tranemobor, säger Mikael Claesson, biträdande avdelningschef.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.