DYBÄCKS-VILLAN I TRANEMO RIVS? – 1977

Artikelförfattare: Artikeln är undertecknad KM.

Artikel ur ”Sjuhäradsbygdens Tidning” 1977-10-20.
Från pressurklipp ur Tranemo Biblioteks samlingspärmar.
AB Pressurklipp
102 20 Stockholm 12
Fotots beskaffenhet i denna version är ej den bästa p.g.a. dålig bildkvalité i ”åldrat” tidningsurklipp.
Uppgift om fotograf saknas.

Ännu en förändring av gatubilden i Tranemo är att vänta, om kommunstyrelsens arbetsutskott får det som de vill. Villan Dybäck mellan Forum och Tyab skall rivas. Den uppfördes 1933 men är i ett sådant skick att en behövlig restaurering skulle dra en kostnad på ca 90 00 kronor.

Budgetberedningen har besett fastigheten och funnit den i ett så undermåligt skick att lägenheter och lokaler även med den föreslagna restaureringen inte skulle uppnå godtagbar standard. Den har ej heller varit till fullo uthyrd det senaste året (läs 1977), vilket hyresintäkterna ger besked om.

Kommunen har en gång inköpt fastigheten för att kunna utvidga Forum-tomten mot söder. I en framtid kommer en tillbyggnad av Forum att ske med en vinkelbyggnad på nuvarande parkeringen, och ny parkeringsplats kommer då att anläggas på den tomt där villa Dybäck nu finns.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.