DATATORG PÅ TRANEMO BIBLIOTEK

Artikelförfattare: Ann-Louise Nyde.

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 1997-05-22.
Nr 21 – årg. 6, sid. 3.
Kindsbygdens egen tidning.
Ansvarig utgivare: Sune Strand.
Tryck: Tryckerigården, Bollebygd.
Distribution: Posten.

Tranemo bibliotek är sig inte helt likt. På ett ”torg” bland bokhyllorna hittas numera (läs 1997) fyra datorer, fiffigt utplacerade på det cirkelformade databordet med avskärmning för varje arbetsplats.
– Bordet är specialtillverkat av Uno Lorentzson, pappa till vår bok-busschaufför, berättar 1:a bibliotekarie Inger Stark.
Hon pekar på pelaren i mitten med de små luckorna:
– Här löper alla kablar och sladdar, snyggt gömda och utan att vara i vägen.

Datorerna står till allmänhetens tjänst och här kan var och en slå sig ned och nyttja den nya tidens sätt att inhämta information – via Internet.
– Egentligen är det inte så märkvärdigt, menar Inger, det är ett nytt sätt att skaffa information där både text, ljud och bild finns med. Som redskap används datorer, det är inte mycket mer med det.

Att det inte är så märkvärdigt, är just den attityd som bibliotekspersonalen vill föra ut till sina besökare. Inget att vara rädd eller ängslig för eller att inte våga prova. Datatorget är ett komplement till de traditionella vägarna att söka information. Ett komplement till böckerna.
Några regler för vad för slags information som får sökas, tänker Tranemo bibliotek inte ha.
– Vi utgår ifrån att vår service inte missbrukas, säger Inger. Skulle vi upptäcka att så blir fallet, att vi får problem, får vi lösa det då.

Ingen avgift
För den ovane surfaren/sökaren ges 30 minuters gratis instruktion. Instruktionstider finns både på dagtid och på kvällstid. Att användningen av utrustningen också är gratis, tycker personalen är helt naturligt:
– Vi anser inte att det går att ta betalt för informationssökning. Vi i personalen söker ju också information åt våra besökare, skulle det i så fall också avgiftsbeläggas?
Samtidigt som datatorget startar, startas också utlåning av CD-rom-program. I inledningsskedet mestadels lärprogram för barn.

Hur trovärdig?
Hela personalen tycker naturligtvis att det nya datatorget är spännande och ger ytterligare en dimension till ett redan tidigare intressant arbetsområde. Enda problemet är att kunna bedöma innehållet och sovra i all den information som Internet erbjuder. Vem har skrivit informationen och i vilket syfte? Hur trovärdig är den?
– Fast, konstaterar Inger, samma problem finns naturligtvis i mycket av den traditionella skrivna informationen också. Det gäller att vara vaken och tänka efter.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.