CHATTA MED DINA POLITIKER

Artikelförfattare: Ann-Louise Nyde.

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 1998-09-17.
Nr 38 – årg. 7, sid. 1 och 4.
Kindsbygdens egen tidning.
Ansvarig utgivare: Sune Strand.
Tryck: Tryckerigården, Bollebygd.
Distribution: Posten.

I kommunkontorets datasal sitter de, för andra gången, bänkade framför datorerna allesammans; (c), (s), (m), (fp), (kd) och (mp), för att under två timmar kommunicera med väljarna via Internet – chatta på nätet, när man i skrift ”talar” direkt till varandra via dataskärmen.

Som en av få kommuner i Sverige har Tranemo erbjudit möjligheten att, via detta det modernaste av media, ställa frågor till politiker från alla partier i kommunfullmäktige.
Kanske kändes det lite väl nytt och ovant, för någon större rusning var det inte tal om på skärmarna under första chattkvällen. Bättre blev det dock påföljande tisdagskväll, även om det inte heller då var någon trängsel så var det heller aldrig tomt på frågeställare.

– Utan tvekan, konstaterade kommunfullmäktiges ordförande Lars-Åke Larsson (m), är det mest ungdomar som chattar med oss.
Vilket också visade sig genom att många av frågorna handlade om skolan – och framförallt maten.
”Den både ser ut och smakar som Pedigree Pal”, tyckte någon och krävde snar förbättring. Dock lämnades ingen uppgift om vilken skola som avsågs.
Andra frågor som togs upp var vart ”Persson-pengarna” tagit vägen, värdighetsgarantin inom äldreomsorgen, värdet av valaffischer, pendlingsmöjligheter, privatbilism och drivmedel.

Vad politikerna själva tyckte? Ja, det kändes nog lika nytt och lite ovant för dem också.
– Ovant att formulera svar i skrift, tyckte Lotta Wendefors och Gerd Bredin, båda (kd).
– Att snabbt och kort formulera sig korrekt och begripligt. Dessutom är ju svaret offentligt och kan läsas av alla, då känns det skönt att vi är två.

I skrivande stund återstår den tredje och sista tisdagskvällen och kanske ännu flera tar chansen då. Nu spurtar valdebatten på sista raksträckan före målgång.
Men Internet fortsätter att växa lavinartat och till nästa val chattar vi säkert av bara farten.
Så huken er politiker! Hem och öva på snabba, korta, koncisa svar i skrift, för då blir det tufft!

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.