BOKPÅSAR – UPPSKATTAT INSLAG I FÖRSKOLORNA

Artikelförfattare: Ann-Louise Kjellner.

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 2008-10-23.
Nr 43 – årg. 17, sid. 9.
Ansvarig utgivare: Sune Strand.
Distribution: Posten.
Tryck: Borås Tidnings Tryckeri AB.

Två gånger per år samlas kommunens förskolepersonal på biblioteket i Tranemo för att prata om barnböcker och för att byta bokpåsar förskolorna emellan. Bokpåsar som blivit ett uppskattat inslag i förskoleverksamheten.

De hänger i förskolornas kapprum. En rad påsar med böcker särskilt utvalda för småbarnsfamiljer. Olika böcker i varje påse. Föräldrar som hämtar sina barn tar med en påse hem. När böckerna är utlästa tas påsen med tillbaka och byts till en ny. Ingen påse är den andra lik. Inför terminsträffarna på biblioteket samlas alla påsar in, gås igenom och förnyas.

Nytt för i år (läs 2008) är spännande faktaböcker för barn.
– Vi har haft ett projekt, Fortbildning för småfolk, om just faktaböcker för barn. Det finns väldigt många både intressanta och roliga faktaböcker även för små barn och som kan vara ett fint komplement till sagoböcker, säger bibliotekschef Fredrike Henriksson, som höll i kvällens träff och tycker bokpåsarna är ett bra och enkelt sätt för småbarnsföräldrar att låna böcker.

Solhagens förskola i Tranemo är en av kvällens deltagare.
– Utlåningen av bokpåsar varierar, men på det hela taget får jag nog säga att de lånas mycket, säger Inga Ericson och berättar att familjerna behåller sin påse ungefär en vecka och sedan byter de till nästa.
Påsarna som ligger på biblioteket är färgglada och fantasifulla. Varje förskola har gjort sina egna. Några har numrerat de olika påsarna, andra har symboler eller figurer.

EU-pengar för förskolor
Vid den här träffen deltog också Karin Stenman, EU-projektsamordnare i Tranemo kommun. Karin berättade om möjligheterna även för förskolor att delta i olika EU-projekt.
– Det är inte alls så krångligt som man tror och jag finns här för att hjälpa till, sa Karin.
Och hon vet. Just när hon stod och berättade på biblioteket befann sig två av förskolelärarnas kollegor, Inga-Lena Pettersson och Gunilla Eriksson från Solhagens förskola, i Skottland för att lära sig mera om utomhuspedagogik.
– Inte särskilt svårt alls och gick dessutom fort, bekräftar Karin som efter sitt uppmuntrande föredrag säkert får många flera uppdrag att ta sig an!

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.