BOK, ÖL ELLER RAGGSOCKOR – EK I HULARED ORDNAR ALLT – ÅR 1978

Artikelförfattare: Tore Hägg.

Artikel ur ”Borås Tidning” 1978-02-22.
Från pressklipp ur Tranemo Biblioteks samlingspärmar.
AB Pressurklipp
102 20 Stockholm 12
Foto har utelämnats p.g.a. dålig bildkvalité i ”åldrat” tidningsurklipp.

Bandat och blandat
Kultur och kommers sida vid sida, i ett av länets och kanske landets minsta bibliotek mötte 40-talet elever från Bibliotekshögskolan i Borås. Under tisdagen (läs feb. 1978) studerade de biblioteksorganisationen i en mindre kommun, Tranemo. Där bibliotek och handel samsades var hos Gustav Ek i Hulared. Granne med skidor, öl och raggsockor finns bibliotekets cirka 200 band.

Att låna i Hulared är inte svårt. Ingen personundersökning föregår inskrivningen och inget lånekort utfärdas. Anna Ek skriver i en blå skrivbok vem som har lånar vad. När boken kommer tillbaka, prickar hon av.
– Jag känner alla som lånar och böter förekommer inte, säger hon.
När man byter böcker kommer en låda med skolskjutsen och någon gång far Anna Ek till Tranemo, då kan det passa att hämta en bok.

Biblioteket ligger i ett avlägset hörn av affären, tyckte någon. Alla känner det hörnet, menade bibliotekarien i Hulared.
När eleverna från Bibliotekshögskolan kom blev hörnet trångt och det blev kö. Man såg bara skylten Bibliotek och böckerna var helt skymda av bibliotekarien.
Men i vardagslag är det bättre rymd i Hulareds bibliotek. En hularedsbo konsumerar nämligen i genomsnitt 0,7 biblioteksböcker om året.

Fot- och kulturvård
Efter upplevelsen i Hulared for bibliotekseleverna till filialen i Limmared där föreståndaren Lilian Larsson tog emot och redogjorde bl.a. för ett trångbott biblioteks problem. Fotvård i biblioteket torde Limmared vara ensamt om i Sverige. Det enda som är väl tilltaget är skyltfönstren.

I Limmared hoppas man innerligt på nya lokaler. Limmareds många invandrare är hänvisade till barnhörnan när de vill studera urvalet på finska och grekiska. På huvudbiblioteket i Tranemo redogjorde bibliotekschef Gudrun Burenholm för biblioteksväsendets organisation i kommunen och kulturnämndens ordförande Sven Hollstrand för dess framväxt från studiecirkelbibliotek. Kommunsekreterare Lennart Olsson presenterade Tranemo kommun, bebyggelsens struktur, näringsliv m.m.

Kommunalrådet Sven Erik Larsson, Gudrun Burenholm, Sven Hollstrand och fritidsnämndens ordförande Per Ola Jonsson bildade panel i den diskussion som följde, barns läsförmåga och bibliotekspersonalens ansvar i det sammanhanget diskuterades. Arbetsplatsbibliotek, bokbuss, artotek och boken-kommer-verksamhet hörde till det som högskoleeleverna frågade om det fanns. I samtliga fall fick de nekande svar.

– Tänk på att vi inte har så stora resurser, sade kommunalrådet, Kanske kan man prioritera om till förmån för kultur, påpekade lektor Greta Renborg.
Lektor Renborg och adjunkt Magnus Torstensson var ledare för resan.
– Vi undviker medvetet att studera stora kommuner, säger lektor Renborg, i en liten kommun möter vi problem som de flesta av eleverna kommer i kontakt med när de kommer ut efter examen. En nyttig dag att varva teorin med, tyckte några av eleverna.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.