BIBLIOTEKET FÅR SLÄKTFORSKNING I GÅVA

Artikelförfattare: Ann-Louise Kjellner.

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 2007-12-27.
Nr 52 – årg. 16, sid. 6.
Ansvarig utgivare: Sune Strand.
Distribution: Posten.
Tryck: Borås Tidnings Tryckeri AB.

Häromveckan fick Tranemo bibliotek ta emot en lika omfattande som ovanlig gåva. Släktforskare Tore Nilsson överräckte tolv volymer, innehållande sin släktforskning om den egna släkten, men också om ett antal sidogrenar.

Forskningen och dokumentation har tagit Tore över 40 år. Ett lika gediget som unikt arbete, där både rena släktfakta, berättelser och ett stort antal foton finns med. Totalt omfattar arbetet cirka 15 000 släktingar och tar sin början på 1570-talet. Bara att lägga allt material i datorformat har tagit Tore två år! Alla nu levande personer finns dessutom listade med namn, adress, telefonnummer och mailadresser. Därtill har Tore anpassat materialet till vår moderna tid genom att bifoga ett koordinatsystem för de flesta av alla aktuella gårdar. Något att bita i för alla som just packat upp ”årets (läs 2007) julklapp” – GPS!

– En guldgruva för andra släktforskare, säger Tore och menar att de som tänker forska i släkter med rötter i framförallt Nittorp och Ljungsarp, bör ta en titt i hans böcker innan de börjar.
– I Nittorp är jag släkt med varannan nu levande! Finns släkten, eller delar av släkten, med här, är mycket av arbetet redan gjort.
Tore påpekar också att bland de många fotografierna kan man givetvis också hitta många personer som inte tillhör de dokumenterade släkterna. Det kan vara arbetskamrater, skolkamrater eller gäster på kalas.

Nyfiken av sig
På frågan hur det kom sig att han började släktforska, blir svaret:
– Jag är rätt nyfiken av mig och pappa hade ju börjat. Han lämnade också 62 dagböcker efter sig, så det fanns material att börja med.
Att Tore ända sedan 60-talet haft landsarkivet som sitt andra hem, behöver väl knappast påpekas!

Tores släktböcker finns på alltså numera på Tranemo bibliotek. Man får inte låna hem dem, men gärna sitta på biblioteket och studera dem. För den som vill ha ett eget exemplar av hela, eller delar av, Tores släktforskning, går det naturligtvis utmärkt att köpa direkt från honom.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.