ÅTERBRUK – NU OCKSÅ LIMMARED

Artikelförfattare: Ann-Louise Kjellner.

Artikel ur ”Svenljunga & Tranemo Tidning” 2005-09-01.
Nr 35 – årg. 14, sid. 21.
Ansvarig utgivare: Sune Strand.
Distribution: Posten.
Tryck: Tabloidtryck i Norden AB.

I lördags slogs dörren upp till butiken Återbruk i Limmared. Nätverket Sverige-Lettlands second handbutik. Den andra i ordningen. Sedan några år driver nätverket sin Återbruksbutik i Tranemo. En verksamhet som snabbt blivit mycket populär både att lämna saker till och att handla i och nu öppnar man alltså ytterligare en butik. I betydligt större lokaler med utrymme både för kläder och böcker – de senare både sorterade och kategoriserade!

Tillgången på varor och möjligheten att hyra i Primos gamla lokaler i Limmared, anger Lars Westerlund som främsta orsaken till den nya satsningen.
– Volymen på varor gör att vi borde kunna mer än fördubbla vår verksamhet.
Vad som däremot kan göra målsättningen lite svår att nå är arbetskraften i butikerna. Butikerna betjänas helt och hållet av ideella insatser. Som det ser ut idag(2005) kommer man därför att stänga Tranemo-butiken på tisdagar och bara ha öppet på lördagar. Istället bemannas Limmareds-butiken på både tisdagar och lördagar.

Pengar och kunskap
Återbruksbutikerna drivs alltså av Nätverket Sverige-Lettland och hela behållningen går till de hjälpinsatser och den verksamhet som nätverket bedriver i Lettland. Även en del av de skänkta varorna hittar sin väg till behövande i Lettland. Framförallt kläder, textilier och en del hushållsredskap. Sådant som är till stor hjälp för familjer som lever under knappa omständigheter. Men också för institutioner som barnhem och ålderdomshem.

Ända sedan nätverket startades har man haft ett nära samarbete med Lettiska fosterföräldrarföreningen. I Lettland finns många barn med föräldrar som av olika anledningar inte klarar av att försörja och ta hand om sina barn. Barnen lämnas till släktingar eller fosterföräldrar. Det är inte heller ovanligt att äldsta syskonet får axla ansvaret.

Förutom att stötta fosterbarn och deras familjer med kläder, leksaker och annat, bistår nätverket också fritidshem där barnen får ett lagat mål mat och kan göra sina läxor innan de går hem. Nätverket har också bidragit med både kunskap och ekonomiskt stöd inom äldrevården.

Många samarbetspartners
I Tranemo bedrivs Återbruks-butiken i samarbete med Tranemo kommun och projektet Byggstenen, ett projekt för långtidsarbetslösa. Ett motsvarande projekt, Nätet, har startats i Länghem med Länghems pastorat som initiativtagare och med Mötesplats Prästgården som bas.
Därtill kommer flera samarbetspartners som Studieförbundet Sensus, Arbetsförmedlingen, olika skolor och andra.
– Vårt arbete och våra bidrag får också andra positiva konsekvenser, berättade Lars Westerlund under sitt invigningstal i de nya lokalerna i fredags.
– När nätverket ställer upp med pengar är det lättare för andra att göra det också.

Hittills har nätverket bidragit med cirka 600 000 kronor i pengar och utrustning av olika slag. Men insatserna totalt är betydligt större än så. Ett av de exempel Lars Westerlund gav, var hur elever från el-linjen i Sollentuna gjort sin praktik hos ett äldreboende i Lettland och på så vis bidragit med en stor arbetsinsats.
– Genom mångas deltagande skapas också möten människor och kulturer emellan.
Varav det påbörjade sommarbarns-projektet är ett och något nätverket hoppas kunna utvidga under kommande år.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.