ARRENDATORBOSTADEN VID TRANEMO PRÄSTGÅRD RIVS – ÅR 1977

Artikelförfattare: Arvid Pettersson.

Artikel ur ”Borås Tidning” 1977-07-07.
Från pressurklipp ur Tranemo Biblioteks samlingspärmar.
AB Pressurklipp
102 20 Stockholm 12
Fotots beskaffenhet i denna version är ej den bästa p.g.a. dålig bildkvalité i ”åldrat” tidningsurklipp.

Allt f1er gamla byggnader Tranemo samhälle skattas åt förgängelsen. Nu har turen kommit till den gamla arrendatorbostaden vid Tranemo prästgård. Hur gammal denna byggnad egentligen är, vet man ej med bestämdhet. Så mycket kan sägas, att den med all sannolikhet är uppförd någon gång efter mitten av 1800-talet.

I början av 1900-talet fanns det förutom själva prästgården, som var uppförd i slutet av 1700-talet, arrendatorbostaden, den gamla folkskolan byggd 1905, som fortfarande ligger utmed Brogatan. Till prästbostället fanns två torpställen, Ekeberget på den östra sidan i samhället där viadukten nu går fram, samt Smedstorpet, vars byggnad ännu finns bevarad, samt tre backstugor, Trelleborg, Backa och Backstugan vid Smedstorpet./Läs år 1977/

Jordbruket vid Tranemo prästgård arrenderades framemot 1930-talet. När den nya grundskolan byggdes fick ladugården lämna sin plats, men arrendatorbyggnaden har till för ett par år sedan varit bebodd. Pastoratet som äger byggnaden har nu (läs år 1977) satt igång med rivningsarbetet.
– Den del av virket som kan användas har, säger pastoratskassören Gunnar Larsson, överlämnats till Tranemo IF mot en skälig ersättning.

Byggnaden är mycket gediget uppförd i grovt handskrätt timmer och mycket väl bevarad. Med tanke på att den planerade skogskyrkogården, vars arbete redan är påbörjat, kommer att ligga i anslutning till den gamla byggnaden, så måste den lämna plats.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.