AMBJÖRNARPSFEST NÄR SEKLET VAR UNGT

Författare: Ulla Bengtsson.

Artikel ur ”Sjuhäradsbygdens Tidning-1988-10-06″

Återges med tillstånd av Sjuhäradsbygdens Tidning 2008.

Festligt i Ambjörnarp
Gamla festplatser i Ambjörnarp handlar det om den här gången. Festplatser dit traktens ungdom kom cyklande. Den första festplatsen brukades mellan åren 1907 och 1911. Det var Ambjörnarps skytteförening som ordnade ungdomsdanser och fester med hornmusik. Och slagsmål var det ofta.

Flertalet festplatser har funnits i Ambjörnarp, alla verksamma under första delen av nittonhundratalet. Festplatser dit traktens ungdom kom cyklande och många var även ”långvägabor”, Även om de flesta socknar hade egna festplatser var det bara dans där några gånger per sommar och därför cyklade man mellan de olika ställena.

Den första festplatsen brukades mellan åren 1907 och 1911 och låg vid ABAS Stängsel AB nuvarande plats. Det var folkskolläraren K.J. Magnell, ordförande i Ambjörnarps Skytteförening i täten och med sekreterare A.S. Sjöberg och kassör P.A. Larsson, Björkered som ordnade med ungdomsdanser och fester med hornmusik i Kullabo. Ambjörnarps Skytteförening startades 1910 med ovanstående styrelse. Föreningen skänkte 1914 den mellersta ljuskronan i Ambjörnarps kyrka.

Festplatsen vid nuvarande ABAS Stängsel AB plats flyttades till Lida Alsing, senare Hans Hanssons gård vid domarringen. Orsaken till flyttningen var troligen att festplatsen låg för nära kyrkan. Festplatsen vid domarringen brukades från 1912 till 1917.

1918 flyttades festplatsen till Röret mitt emot Lyckås på Rörets mark. I anslutning till festplatsen hade Ambjörnarps Skytteförening skjutbana. Där ordnades förutom dans även pilkastning, luftgevärsskytte, kaffeservering och Elna Pettersson som ”spågumma”.

Ett uppbyggt torn för en person fanns också och när någon kastade en boll på ett visst ställe ramlade han ner. Inträde till festplatsen kostade då 50 öre, kaffe och smörgås 30 öre och en dansbiljett 10 öre. Pilsner fick inte säljas på festplatsen, men de kunde förvara flaskorna i en balja med vatten. Tor på ”Hea” sålde tre färska jamaicabananer för 25 öre till den som ville ha.

Slagsmål var det ofta och speciellt när ”Ljungaforsapajka” kom kunde det bli slagsmål så hela kaffeståndet välte. Musiken då var ofta hornmusik och ibland spelade Helge Demker från Skyarp dragspel. Musikanterna tog cykeln även de till festplatserna och instrumenten hängde de på ryggen.

1930 flyttades festplatsen till mitt emot nuvarande Ekelid. Denna festplats hade ungefär samma karaktär som festplatsen vid Röret, men nu blev det fasta stugor för kaffe, godis och drickaförsäljning. Här uppträdde bl.a. Manfred & Roland från Svenljunga. Scenen på dansbanan hade en låda som visade vilken sorts dans som skulle komma. Lådan byttes ut mellan varje danstyp.

Uppgifterna om Ambjörnarps gamla festplatser har forskats fram av cykelhandlarn i byn, d.v.s. Sten Strömqvist. Sten har läst och frågat sej fram till uppgifterna. Mycket information har de äldsta invånarna i samhället bidragit med. Och forska om livet i Ambjörnarp, om hur det har varit förr är ett av cykelhandlare Sten Strömqvists stora intressen.