AMBJÖRNARPS BYALAG – EN MYCKET AKTIV FÖRENING

Artikelförfattare: Ulla Bengtsson.

Artikel ur ”Tranemo Tidning” augusti 1991. Sid. 7.
Utges av Centerns Kommunorganisation i Tranemo.
Ansvarig utgivare: Elisabeth Andersson.
I redaktionen:
Elisabeth Andersson
Ann-Christine Simonsson
Ulla Bengtsson
Karl Markinger
Jan Hultgren
Tryck: Tryckverkstán Nittorp

Ambjörnarpsborna bildade för några år sedan ett Byalag. En satsning de inte ångrar. Byalaget ordnar och fixar för samhället och invånarnas bästa på alla sätt. Förra året (läs 1990) räddade de affären som hotades av nedläggning. En kommitté med förankring till Byalaget tog tag i det hela. Planer på hur affären skulle räddas arbetades fram och genom Byalaget samlades 240 000 kronor in. Därtill kom 25 000 kronor som stöd från länsstyrelsen. Dessa pengar överlämnades personligen av landshövding Göte Fridh förra sommaren. Och i september var allt klart. En ekonomisk förening tog över konkurslagret. Och så kunde butiken öppnas till alla Ambjörnarpsbors glädje.

175 hushåll är medlemmar i Byalaget. Förutom medlemsavgiften skänks pengar till Byalaget. Det blir stora summor då alla är villiga att skänka.

I sommar (läs 1991) har ett område inne i samhället iordningställts till park. En annan stor uppgift man haft i år är köp och upprustning av SJ:s magasinshus. Allt till en kostnad av 40 000 kronor. Pengar som Byalaget bekostat själva. Allt arbete är utfört av Ambjörnarpsbor helt ideellt. Det är bara material som kostat pengar. Sten Strömqvist, Byalagets ordförande, är mycket stolt över sitt byalag. Styrelsen på elva personer arbetar flitigt och gärna. Men det är inte bara de som jobbar. Ingen är svårbedd, säger Sten. Alla är ju bra på olika saker. En är duktig snickare och en annan på att måla, en tredje kan baka osv. Alla kan göra en insats för Byalaget! Dessutom är vi lite småstolta att vi klarar oss själva UTAN kommunala bidrag. Vi har god kontakt med ”kommungubbarna på kontoret”. Av oss får de goda råd och tips om vägar, byggnation o.s.v.

Ambjörnarps frivilliga brandkår existerar fortfarande tack vare Byalaget. De tog på sig en insamling till brandkåren för att täcka dess kostnader och utlägg. Alla är ense om fördelen med en brandkår på orten. Vid ett flertal tillfällen har branden varit släckt av frivilliga brandkåren innan den ”vanliga brandkåren” nått fram.

En lördag varje vår välkomnas alla lite extra till Ambjörnarp, då Ambjörnarpsdagen ordnas. Arrangemanget med Ambjörnarpsdagen ordnas nu för femte året i rad. Alla nyfödda och nyinflyttade föräras en björntavla. Med denna present vill Byalaget välkomna alla lite extra till sin ort.

En årensning kämpar Bya laget hårt för. Efter långa och tuffa förhandlingar av Byalaget blev rensningen utförd.
Risavägen har under många år varit bedrövlig. Byalaget har arbetat mycket för en upprustning. Många gånger har Byalaget mött länsstyrelsen och debatterat vägens behov. Under en period av 100 dagar fick länsstyrelsen två kort om dagen med påstötningar från Ambjörnarpsbor. En ombyggnad pågår och i september lovar de att vägen ska vara helt klar.

Vid sjön Brölången har en rastplats iordningsställts. Där finns en grillstuga, några bord och bänkar. Varje sommar hålls där slåttergille. Gräset slås och räfsas och blommor planteras. Att rastplatsen utnyttjas mycket vittnar dess gästbok om. Turister från när och fjärran har skrivit när de stannat till. Och inte är det konstigt att Byalaget är stolta över sig själva. Det har de all rätt att vara, så mycket bra som de utfört HELT IDEELLT.

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser från förr i tiden fram till våra dagar under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.