27 BIBLIOTEKARIEÅR HAR GIVIT GUNNAR VALUTA FÖR LÄSLUST

Artikelförfattare: Uppgift om enskild författare till artikeln saknas.
Artikel ur Västgöta-Demokraten 1976-12-03.
Hämtad från:
AB Pressklipp
102 20 Stockholm 12

Den 26 augusti 1949 var en stor dag för Gunnar Nyström, Grimsås. Då utsågs han av arbetarekommunen i Grimsås att svara för det lilla ABF-biblioteket man hade med omkring 200 band. Det biblioteket hade troligen tillkommit någon, gång på 1930-talet. Lokalfrågan var det stora problemet, men arbetarekommunens klubbrum i föreningshuset fick upplåtas den utlåningstimme per vecka som då var aktuell. Böckerna, ja de fanns i ett stort skåp.

Gunnar Nyström hade ett stort eget intresse av böcker och läsande, och han var mycket glad över att nu få sköta biblioteket. Men medlen var små, och nog behövdes det en utökning av bokbeståndet. Grimsås samhälle har ju alltid legat i två gamla kommuner, dels i Nittorp, dels i Mossebo. Nyström passade därför på att tillskriva kommunerna med begäran om anslag på 50 kronor från vardera för att klara bokköpen. Mossebo kommunalmän har alltid varit ”smånåla” eller så där varsamma med att ge ut pengar. De prutade omgående ner anslaget till hälften, 25 kronor; medan Nittorp utan prut anslog femtilappen. Det anslaget kom så årligen fram till 1952. Då kom som bekant en kommunsammanslagning, och viss del hamnade i Dalstorp kommun, viss del i Tranemo.

Kommunbibliotek
Därmed var sagan om ABF-biblioteket all. Dalstorps kommun övertog ”hela” bokbeståndet. Gunnar Nyström blev kommunal biblioteksanställd. Genast ökade arbetstiden med 100 procent. Ja öppettiderna blev två veckotimmar mot en tidigare. Den personligt, största ändringen blev väl den lilla ersättningen som utgick (lönen). Tidigare hade Gunnar Nyström fått göra bibliotekariejobbet helt gratis, men heller inte haft några andra ambitioner. Han är verkligen ideellt anlagd.

Gunnar Nyström fick nu också lite mer att säga till om när han ville se om bokbeståndet och ge allmänheten bättre service. Inte finns det några reguljära träffar bibliotekarierna emellan, men att ge önskemål var tillåtet, och det försummades inte när nu anslagen ökade en hel del.

Ny adress
Grimsåsbiblioteket flyttade hösten 1958 över till skolan, och därmed kom Nyström att bli chef över två, utmed ena väggen kommunens bibliotek och skolans eget fanns utmed en annan. Detta skapade ökade kontakter med den unga läsekretsen, något som Gunnar Nyström fortfarande har i och med att han fungerar som skolvaktmästare.

Men biblioteket skulle flytta en gång till. Nu (läs 1976) finns man sedan 1965 i samma fastighet som ICA-affären. Men inte ens där fick man vara för sig själva från början. Av de cirka 40 kvadratmetrarna hade nämligen Dalstorps kommun ett mindre rum till sin samhällsservice för grimsåsborna, där kommunalnämndens ordförande Fritz Hultman en gång per månad hade mottagning. Den servicen pågick fram till den nya kommunsammanslagningen med Tranemo årsskiftet 1972/73.

Barnavdelning
Nu kunde Gunnar Nyström äntligen få helt disponera hela utrymmet av lokaler och planerade då in barn- och ungdomsavdelning i forna ”kommunalrummet”. De yngsta lånarna har ökat mycket starkt genom åren, och nu har biblioteket också kunnat bidra med små sagostunder för de yngsta då och då. Man har haft lite svårt att hitta sagoberättare, och bland annat har huvudbibliotekarien i Tranemo varit i Grimsås ibland och lett verksamheten.

Under 1977 kommer man också att få en musikanläggning till Grimsås-biblioteket, alltså en chans för samhällsborna att ”spisa” skivor. För närvarande är öppettiderna bara två timmar varje måndag och torsdagkväll, samt har Nyström två timmars så kallad inre tjänst. Från nyår ökas öppettiderna med två timmar ytterligare och det bör avsevärt förbättra servicen.

Utlåningen
Gunnar Nyström har kvar alla utlåningssiffror genom åren från 1949 då han började. Det är intressant att titta på. Vi ska ge en del exempel på hur utlåningen ökat genom åren, 1954 utlånades totalt 126 böcker, men 1955 hade detta stigit till 446 utlån. Hoppar man så fram till 1965 är antalet utlån 906. Expansionen fortsatte och 1970 redovisar Nyström 2 043 utlån. Han dubblerar detta 1975 till att vara 4 307 utlån. Tendensen visar på cirka 5 000 utlån 1976.

Inom skönlitteraturen finns i dag cirka 1 300 band, samt 200 fack- och 600 barn- och ungdomsböcker. Det betyder att Grimsås bibliotek lånade ut sitt bokbestånd nämnare två och en halv gång 1975, en mycket fin siffra.

Hinner ej
Men nu ska alltså Gunnar Nyström sluta sin bibliotekarietjänst vid årets slut. Omkring 27 år i detta arbete har han gjort, år som han inte vill ha ogjorda. Visst har andra uppdrag inom kommunalpolitiken krävt att han fått ”hyra” bort sitt uppdrag ibland, men även då har det stannat inom familjen. När hans barn var unga och hemma, då var de ofta hans hjälpredor, men den som framför allt sett till att inga vakanser uppstått, det är makan Märta.

Gunnar Nyström har inte bara kommunalpolitiska uppdrag inom socialdemokratin i Tranemo kommun, där han är ledamot av kommunstyrelsen och personalutskottet. Från nyår även fullmäktige, samt inte minst viktigt. Han är ledamot av Älvsborgs läns landsting. Därför passar han nu på att sluta biblioteksarbetet, inte minst för att spara sin egen maka, som, ju annars fått vara den som klarat flera av utlåningstiderna åt honom. Nu är att hoppas att kommunen får en ersättare som går i Gunnar Nyströms spår när det gäller att ge samhällsborna bästa möjliga service

Tillägg till ovanstående artikel.
Artikeln är publicerad enligt tidningens version och innehållet kan ses som ett bidrag till att bevara ett stycke ”nutidshistoria”.
Läs gärna fler inlägg och berättelser under www.tranemo.nu

Inga-Lill Lindgren, Tranemo Bibliotek.